FUNGICIDAS

CYMODIN

Fungicida Agrícola
MANCOZEB: fungicida con acción protectiva CYMOXANIL: fungicida foliar con acción protectiva y curativa

CULTIVOS

PLAGA

DOSIS

Melón
(Cucumis melo)

Mildiu velloso
(Pseudoperonospora cubensis)

500 g/ha

Papa
(Solanum tuberosum)

Lancha
(Phytophthora infestans)

500 g/200 litros de agua

+ CULTIVOS

Melón
(Cucumis melo)

+ PLAGA

Mildiu velloso
(Pseudoperonospora cubensis)

+ DOSIS

500 g/ha

+ CULTIVOS

Papa
(Solanum tuberosum)

+ PLAGA

Lancha
(Phytophthora infestans)

+ DOSIS

500 g/200 litros de agua

1 Kg
QR Code https://dragrosa.com/product/cymodin/